Hon ger nyckeln till ett friskare liv
Homeopat Lilian Vincent ger medel som stimulerar kroppens egen läkande förmåga.
Lilian Vincent var sjuk i kronisk urinvägsinfektion i sju år och gick ständigt på antibiotika.

Jag var inte för alternativ medicin då men eftersom skolmedicinen varit helt verkningslöst kände jag mig tvingad att söka andra alternativ. Jag gick till en homeopat och blev omgående botad. Det fick mig att undra hur det fungerade. Under en veckokurs som handlade om den homeopatiska läkekonstens filosofi blev jag fast. Det blev början på en utbildning som fortsätter än idag. Utbildningen började med 3 års medicinska studier, följt av 4 års homeopatiska studier. Nu har jag verkat som homeopat i 24 år och ser dagligen hur enormt stor läkande kraft homeopatin har.

Lilian Vincent menar att man som patient alltid ska fråga efter vilken utbildning homeopaten har. De som är medlemmar i SAKH (Svenska akademin för klassisk homeopati) har alltid en gedigen medicinsk och homeopatisk utbildning med löpande fortbildning.

Det viktigaste med homeopatin är att vi lägger tyngdpunkten på patientens totala symtombild fysiska/ psykiska/ känslomässiga tillstånd, livssituation m.m. Behandlingen blir på så sätt alltid patientorienterad (individuell) och inte sjukdomsorienterad (generell). Det är kanske den allra största skillnaden mellan homeopatin och skolmedicinen. Med utgångspunkt från att homeopatin är en helhetsterapi kan man behandla alla slags lidanden. De vanligaste besvär man söker homeopat för är:
¤ barnlöshet
¤ hudproblem, acne, eksem, psoriasis
¤ astma, allergi
¤ smärtor, stelhet, muskel och skelettsjukdomar
¤ upprepade infektioner
¤ mag- och tarmsjukdomar
¤ psykiska problem
¤ menstruations och övergångsbesvär

Första konsultationen tar ca 2 timmar då patienten berättar om sina besvär i detalj (så att jag kan få en helhetsbild av patientens tillstånd) och en levnadsberättelse. Vi går också igenom släktsjukdomar, kostvanor, sömn, oro, ängslan, depressioner och oändligt mycket mer. Jag får på detta sätt fram vad jag brukar kalla en huvudnyckel = det medel som passar att starta den läkande processen med. Att stoppa den negativa utvecklingen av mera kroniska sjukdomar behöver inte ta så lång tid men att bygga upp en bättre motståndskraft kan vara en tidskrävande process. Vid en akut sjukdom ger homeopatin snabbt en förbättring.


Homeopat Lilian Vincent

Bransch:
Friskvård

Telefon: 08-755 87 00
Fax: 08-753 43 20

Adress:
Homeopat Lilian Vincent
Box 98
18205 Djursholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN